Drejtori i Përgjithshem

Për cdo ankese mund të kontaktoni me titullarin e institucionit Z.Bekim Murati

email : bekim.murati@mb.gov.al

tel: +355692082774